PUMATRAC
UYGULAMASI KULLANIM KOŞULLARI

 

Madde 1. Kullanım Koşulları’nın Kabul Edilmesi

1.1. PUMATRAC Uygulaması Kullanım Koşulları (“Uygulama Kullanım Koşulları”) Puma Spor Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“PUMA”) tarafından işletilen PUMATRAC uygulamasının (“Uygulama”) kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Uygulama’nın mobil cihazlara yüklenmesi ve üye olunarak kullanılmaya başlanması ile, tüm kullanıcılar (“Kullanıcı”) işbu Uygulama Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmiş sayılmaktadır. Uygulama Kullanım Koşulları’nı uygun bulmamanız halinde Uygulama’yı kullanmaya devam etmemenizi rica ederiz.

1.2. PUMA, Uygulama Kullanım Koşulları’nı her zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Lütfen Uygulama’yı kullanmaya devam ettiğiniz sürece Uygulama Kullanım Koşulları’nı düzenli olarak kontrol ediniz.

 

Madde 2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. Uygulama’da PUMA’ya ve/veya PUMA’nın bağlı şirketlerine ait ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya yasal korumaya tabi sair materyaller (birlikte “Materyaller”) yer almaktadır. Kullanıcı, Materyallerin mülkiyet haklarının ilgili hak sahiplerine ait olduğunu ve işbu Uygulama’nın kullanımının Kullanıcılara hiçbir şekilde Materyallere ilişkin hak tanımadığını kabul eder. Kullanıcı, Materyalleri değiştiremez, modifiye edemez ve/veya kendi çıkarları için kullanamaz yahut bunlara sebebiyet verecek eylemlerde bulunamaz. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve hak sahiplerinin açık yazılı izni olmadıkça kullanılmaları yasaktır.

2.2.Uygulama’yı oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve Uygulama’da yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran PUMA’ya aittir ve PUMA’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

2.3. Kullanıcı’nın işbu düzenlemelere aykırı davrandığının PUMA tarafından tespit edilmesi hâlinde, PUMA, Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimini derhal engelleyebilir. PUMA’nın fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

 

Madde 3. Uygulamanın Kullanımı ve Sorumluluk

3.1. Uygulama’nın kullanılabilmesi için e-posta adresi ve şifre veya Facebook kullanıcı hesap bilgileri veya Twitter kullanıcı hesap bilgileri aracılığıyla Uygulama’ya kayıt olunması ve giriş yapılması gerekmektedir.

3.2. Uygulama, Kullanıcı’nın gerçekleştirdiği koşuları takip etmesini, diğer kullanıcılar tarafından tamamlanan koşulara ilişkin detayların takip edilerek mobil cihaza indirilmesini, Uygulama’daki diğer kullanıcılar ile Uygulama üzerinden iletişime geçilmesini ve spor aktivitelerine ilişkin açıklama ve talimatları içeren videoların indirilmesini sağlamaktadır.

3.3. Uygulama, kişiye özel talimat ve yönergeler içermemekte olup; Kullanıcı, sağlık geçmişini, mevcut hastalıklarını, fiziksel engellerini ve diğer sağlık problemlerini göz önünde bulundurduktan sonra Uygulama’yı kullanmaya başlamalıdır. Spor aktiviteleri gerçekleştirilmeden önce sahip olunması gereken sağlık koşullarının Kullanıcı tarafından kontrol edilerek değerlendirilmesi gerekmektedir, Kullanıcı kendi sağlık koşullarına uygun sağlık aktivitelerini gerçekleştirmekle yükümlüdür, sağlık koşullarına ilişkin doğabilecek risk ve zararlardan PUMA sorumlu değildir.

3.4. PUMA, Kullanıcıların gerçekleştirdiği antrenmanlara ilişkin bilgileri kontrol veya teyit etmemektedir ve bilgilerin doğruluğundan, güvenilirliğinden veya güncelliğinden sorumlu değildir.

3.5. Kullanıcı, Uygulama’ya vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, PUMA’yı bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Kullanıcı, kendisinin veya üçüncü kişilerin çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya sosyal olarak kabul edilemez materyal dâhil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftira atıcı, saldırgan, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici, ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir üyeye veya üye olmayan Uygulama kullanıcılarına gösteremez. PUMA, bu türden materyalleri hiçbir bildirim yapmaksızın silme hakkını saklı tutar.

3.7. Uygulama’da yer alan her türlü içerik, hizmet ve ürünler Kullanıcıların kişisel kullanımı için sağlanmaktadır. Bunların Kullanıcıların kendi ticari amaçları için kullanımı yasaktır.

3.8. Kullanıcılar, Uygulama’nın diğer kullanıcılarına, herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Kullanıcılar, Uygulama üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Uygulama dışında herhangi bir yolla yukarıda anılan kişilere ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Uygulama’yı hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Uygulama’nın amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

3.9. Reşit olmayan Kullanıcılar Uygulama’yı veli veya vasilerinin gözetiminde kullanmalıdır.

 

Madde 4. Uygulama’ya Erişim ve Değişiklikler

 4.1. Kullanıcı, takdir yetkisi PUMA’da olmak üzere, Uygulama’ya erişimin engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve PUMA’nın kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda, PUMA’nın tüm Kullanıcılar için zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Uygulama’ya erişimi kısıtlayabileceğini kabul eder.

4.2. PUMA Uygulama’da yer alan her türlü içerikte önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Uygulama’da yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır.

 

Madde 5. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik

Kullanıcılara ait verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulamalarımız ve politikalarımız için lütfen PUMA Kişisel Verilere Yönelik Aydınlatma Metni, Gizlilik ve Çerez Politikası’nı (“Gizlilik Politikası”) okuyunuz. Gizlilik Politikası, işbu Uygulama Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

 

Madde 6. Sorumluluk Reddi

6.1. PUMA, Kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını sağlayan yazılımların, içeriklerin, materyallerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğuna dair garanti vermemektedir. PUMA, Uygulama’da yaşanabilecek gecikmelerden, hatalardan yahut Kullanıcılar’ın Uygulama’da yer alan bilgi ve materyallere dayanarak gerçekleştirdiği aktivitelerden, işlemlerden ya da bunlar nedeniyle uğradığı zararlardan sorumlu değildir.

6.2. Uygulama üzerinde PUMA’nın kendi denetiminde olmayan üçüncü taraflarca işletilen internet sitelerine ve/veya uygulamalara ait bağlantılar (=linkler) yer alabilir. Söz konusu bağlantıların Uygulama’da yer alması PUMA’nın bu bağlantıları onayladığını göstermez ve PUMA erişim sağlanan platformların içeriğinden veya politikalarından sorumlu değildir. Bu bağlantıların kullanımına ilişkin riskler Kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

 

Madde 7. Feragat Etmeme

PUMA’nın Uygulama Kullanım Koşulları’nda yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

 

Madde 8. Ayrılabilirlik

Uygulama Kullanım Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez.

 

Madde 9. Sona Erme

9.1. Kullanıcı, işbu Uygulama Kullanım Koşulları veya Madde 5’te atıf yapılan PUMA Politikaları’nda yer alan yükümlülüklerine aykırılık teşkil eden davranışları nedeniyle PUMA’nın bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul etmektedir. PUMA, Kullanıcı’nın meşru menfaatlerini göz önünde bulundurarak, Kullanıcı özelinde durumu değerlendirmek kaydıyla bu sözleşmenin feshine karar verir.

9.2. Kullanıcı ve PUMA, bu sözleşmeyi diledikleri zaman feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, mobil cihazına yüklediği Uygulama’yı kaldırarak ve silerek dilediği zaman bu sözleşmeyi feshedebilir.

 

Madde 10. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Uygulama Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Uygulama Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.